Logowanie do Panelu Pacjenta IMC-Online

Zakres usług


IMC Wellness


Całościowe podejście do Twojego zdrowia!


Integrative Medical Center opiera się na filozofii utrzymywania dobrego stanu zdrowia, a nie jedynie powierzchownego zwalczania chorób. Ujmujemy pacjenta całościowo i podmiotowo, oferując kompleksowe i indywidualne rozwiązania. IMC łączy osiągnięcia konwencjonalnej, akademickiej medycyny z powszechnie uznanymi terapiami komplementarnymi.

Wierzymy, że zindywidualizowane stosowanie metod konwencjonalnych i komplementarnych wspomaga proces  leczenia. Wraz z koncepcją leczenia, szersze koncepcje promocji zdrowia i zapobiegania chorobom są nadrzędne. Dlatego też klinika w 2018 roku rozszerzyła ofertę o IMC Wellness, która obejmuje szeroko pojętą pielęgnację zdrowia( Programy Wellness, Warsztaty samo rozwojowe oraz ruchowe, zdrowia kuchnia).

Czytaj więcej

Baza wiedzy IMC


FreshMail.pl