Baza Wiedzy


Baza wiedzy IMC to bogate źródło potwierdzonej wiedzy medycznej o chorobach przewlekłych, cywilizacyjnych oraz nowotworowych. Prezentowane informacje opisują na czym polega leczenie integracyjne, które łączy leczenie konwencjonalne z innymi sprawdzonymi metodami medycznymi rozumianymi jako medycyna komplementarna. W przeciwieństwie do leczenia konwencjonalnego, leczenie integracyjne jest zindywidualizowane, a głównym celem jest dotarcie do przyczyn chorób oraz uruchomienie procesu samoleczenia.

Artykuły


O świadomym odżywianiu


Opis chorób i leczenie


Terapie komplementarne


Wywiady