Hipertermia lokalna i onkotermia: wyjaśnienie różnicy


Onkotermia oparta na klasycznej metodzie jak hipertermia – jednej z najstarszych metod leczenia raka. Inaczej niż konwencjonalna hipertermia, onkotermia czyni więcej niż prosty wzrost temperatury w tkankach. Metoda ta łączy swoiste podgrzewanie tkanek z modulowanym polem elektrycznym o częstotliwości nośnej 13.56 MHz, generowane dwiema aktywnymi elektrodami. Mobilną elektrodę ustawia się zgodnie z leczonym obszarem ciała, podczas gdy druga, stacjonarna elektroda zawsze pozostaje w stałej pozycji pod pacjentem, zintegrowana w łóżku terapeutycznym.


Testy biofizyczne na poziomie komórkowym udowodniły, że złośliwa tkanka ma większe przewodnictwo niż zdrowa tkanka ludzka. W rezultacie, pole elektryczne intensywniej przepływa przez złośliwą tkankę nowotworową. Ten efekt określamy jako “selekcja na poziomie komórkowym”.
Kombinacja głębokowarstwowego podgrzewania i pola elektrycznego prowadzi do stymulacji złośliwych komórek nowotworowych. To z kolei hamuje naturalną aktywność komórek nowotworowych oraz wywołuje i wspiera odpowiedź odpornościową ciała. W następstwie, złośliwe komórki nowotworowe umierają poprzez proces znany jako “apoptoza”. Terapia Onkotermiczna bazuje na dwóch kluczowych efektach: absorpcji energii i selekcji na poziomie komórkowym.

Onkotermia a hipertermia – zależności:

To unikalna ulepszona konwencjonalna onkologiczna hipertermia – następna generacja terapii hipertermicznej. Zabieg onkotermii selektywnie niszczy złośliwe komórki poprzez użycie określonej dawki energii. Podczas gdy tradycyjna hipertermia funkcjonuje wyłącznie przez termodynamiczne parametry, takie jak temperatura, Onkotermia funkcjonuje poprzez kontrolowanie dawek pochłoniętej energii (podejście podobne do radioterapii). Terapia wychodzi poza konwencjonalne terapie cieplne dzięki zastosowaniu kontrolowanego, selektywnego transferu energii. Onkotermia przenosi energię bezpośrednio do złośliwych komórek, poprzez pole elektryczne o specyficznej częstotliwości nośnej. W ten sposób terapia promuje procesy prowadzące do apoptozy- zaprogramowanej śmierci komórki. Cała terapia jest kontrolowana z wykorzystaniem modulowanego polea elektrycznego, które przechodzi przez ciało pacjenta. W procesie terapii, nowotwór staje się stałym, dającym się opanować parametrem w zamkniętym układzie elektrycznym.

Onkotermia w kombinacji z mitomicyną-C                                      Onkotermia i zabieg chirurgiczny

hipertermia

Onkotermia w kombinacji z radioterapią

onkotermia

W zależności od poziomu perfuzji krwi komórki nowotworowej, Onkotermia stosowana albo przed albo po przeprowadzeniu terapii z wykorzystaniem promieniowania jonizującego (radioterapii). Przy niskiej perfuzji krwi, celem jest zwiększenie zawartości tlenu krwi, aby wesprzeć terapeutyczny efekt jonizacji. To wymaga użycia niskiej dawki energii. W przypadku wysokiej perfuzji krwi, oczekuje się zwykle, że promieniowanie jest bardzo skuteczne. Dla lepszych rezultatów, terapie Onkotermiczne bezpośrednio po promieniowaniu muszą dostarczyć maksymalną możliwą dawkę energii.


Bezpieczeństwo i certyfikaty

Onkotermia to bezpieczna terapia, zarówno dla pacjentów jak i użytkowników. Pole elektryczne, które jest precyzyjnie skupione na złośliwej tkance, umożliwia zastosowanie niskiegp poziomu energii. Dzięki wydajnej absorpcji energii, docelowa terapia nie przegrzewa skóry, nawet przy niskich ustawieniach chłodzenia, a pacjent czuje się komfortowo w trakcie leczenia.

Ponieważ terapia jest ograniczona do obszaru nowotworu, pacjent nie musi się obawiać, że inne obszary ciała zostaną naruszone. Ze względu na selekcję na poziomie komórkowym, pole elektryczne działa tylko na obszar ogniska nowotworowego, nie uszkadzając tym samym sąsiednich zdrowych komórek.

Wielomiejscowa terapia Onkotermiczna.                                                        Miejscowa terapia Onkotermiczna.
Obraz termiczny po 60 minutach.                                                                          Obraz termiczny po 60 minutach.

terapia onkotermiczna

Wszystkie urządzenia elektromagnetyczne stosowane w terapii nowotworowej muszą spełniać surowe wymogi bezpieczeństwa. Onkotermia spełnia wszystkie wymogi dotczące jakości i bezpieczeństwa. Systemy Onkotermii stosują się do wymogów dla elektromagnetycznej kompatybilności Klasy B, co oznacza, że mogą być nawet używane w dzielnicach mieszkaniowych. W rezultacie, zarówno pacjent jak i  operator systemu oraz pracownicy medyczni, którzy pracują długiemi godzinami blisko systemu są bezpieczni.
Systemy Onkotermii zostały przetestowane przez TÜV Product Service Munich i są prawnie uwierzytelnione. Każdego roku ponad 100,000 wykonywanych terapii dowodzi, iż metoda Onkotermiczna ma bardzo dobre zastosowanie w praktyce.


Medyczne i terapeutyczne korzyści

Hipertermia – onkotermia stosowana jako terapia uzupełniająca do tradycyjnych terapii medycznych, takich jak chemioterapia i radioterapia, może znacznie poprawić stan pacjenta, wydłużyć jego przeżywalność oraz poprawić jakość życia. To twierdzenie jest poparte licznymi badaniami wykonanymi przez czołowych lekarzy, zarówno w Niemczech jak w innych państwach, którzy stosują terapię Onkotermiczną codziennie w swoich ośrodkach badawczych i klinikach. Dzięki połączeniu pola elektrycznego i ciepła, systemy Oncotherm mogą być również zastosowane do leczenia części ludzkiego ciała, które są w stałym ruchu, takie jak płuco, i obszarów wrażliwych na ciepło, takich jak mózg. Są one skuteczne w obszarach ciała z wysokimi poziomami przepływu krwi, takich jak wątroba, i w obszarach z wysokimi poziomami cyrkulacji powietrza, takich jak płuco.

Wiele takich obszarów ciała nie może być leczona innymi metodami, które bazują na konwencjonalnej hipertermii, ponieważ metody te używają temperatur przekraczających 40°C. Onkotermia może być używana we wszystkich etapach raka, chociaż jej główne zastosowanie stanowią zaawansowane guzy lite, które są nieoperowalne, jak i również zmiany nawracające i przerzutowe.

Dodatkowy średni czas przeżycia po Onkotermi, w porównaniu do bazy danych SEER

czas przeżycia po onkotermi

Wyniki wieloośrodkowych badań retrospektywnych dotyczących zastosowania Onkotermii w terapii onkologicznej. Dla wszystkich zbadanych jednostek nowotworowych, badani mają wyższy wskaźnik przeżycia w pierwszym roku po diagnozie raka.


Hipertermia i Onkotermia jest używana z następującymi nowotworami, łącznie z ich metastazami w różnych organach.

– Astrocytomas and glioblastomas
– Bronchial carcinomas
– Cervix carcinomas
– Colorectal carcinomas
– Carcinomas of the urethra – Hepatocellular carcinomas
– Stomach carcinomas
– Malignant melanomas
– Mamma carcinomas
– Renal cell carcinomas
– Esophagus carcinomas – Ovarian carcinomas
– Pancreatic carcinomas
– Squamous epithelium carcinomas

Gdzie konwencjonalne metody  wykazują małą skuteczność lub gdzie zostało udowodnione, że są nieodpowiednie, Onkotermia i hipertermia stanowi wartościową alternatywę.

Szybki kontakt
+
Wyślij!