Medycyna Integracyjna


Idea

Medycyna integracyjna opiera się na założeniu, że poszczególne sfery życia człowieka stanowią niepodzielną całość. W podejściu holistycznym ciało, umysł, emocje i dusza stanowią jedność.  Zamiast skupiać się na symptomach choroby, medycyna holistyczna stara się dotrzeć do jej przyczyny. Zaangażowanie pacjenta w proces leczenia jest kluczowe w walce z chorobą. Medycyna holistyczna skupia się na naturalnych procesach leczenia, podczas których lekarz ma wspomagać siły natury.

„By leczyć ciało ludzkie, konieczna jest wiedza o całości zjawisk”
Hipokrates

Medycyna integracyjna założenia:

  • Pacjent stanowi całość (ciało, umysł, dusza, emocje)
  • Pacjent jako człowiek, nie jednostka chorobowa
  • Pacjent czynnie uczestniczy w procesie leczenia
  • Leczenie skupia się na przyczynie choroby, nie tylko na łagodzeniu symptomów
  • Równowaga na wszystkich poziomach życia stanowi podstawę zdrowia i szczęścia

 

„Ważniejsze jest poznanie jaki pacjent ma chorobę, niż jaką chorobę ma pacjent”                                                                                         Sir William Osler

W Integrative Medical Center wszystkie aspekty wpływające na zdrowie, dobre samopoczucie i wewnętrzną równowagę włącznie z dietą, stylem życia, stanem emocjonalnym, relacjami międzyludzkimi, związkami z otoczeniem i duchowością są brane pod uwagę. Pacjent i lekarz-terapeuta są partnerami w procesie leczenia. Medycyna holistyczna jest dla nas niezwykle ważna. Wierzymy, że choroby, a także inne życiowe wyzwania, stanowią dla nas wskazówkę pozwalającą zrozumieć i poznać aspekty konieczne do przywrócenia równowagi i integralności w naszym ciele, umyśle i duchu. IMC opiera się na filozofii aktywnego utrzymywania dobrego stanu zdrowia, a nie jedynie powierzchownego zwalczania chorób.

Medycyna integracyjna jest wykorzystywana podczas leczenia – terapie naturalne, bezpieczne i poparte wiarygodnymi naukowymi badaniami.

IMC łączy osiągnięcia konwencjonalnej, akademickiej medycyny z powszechnie uznanymi terapiami komplementarnymi. Wierzymy, że zindywidualizowane stosowanie metod konwencjonalnych i komplementarnych wspomaga proces wewnętrznego leczenia. Pierwszorzędne znaczenie ma poza leczeniem, szersza, holistyczna koncepcja profilaktyki i promocji zdrowia. Regularnie organizujemy warsztaty oraz Festiwale Zdrowia w celu edukacji i promocji zdrowego stylu życia.