Czynniki epigenetyczne decydują o tym czy zachorujemy czy nie.


Nie możesz zmienić swojego DNA, ale jeżeli zmienisz sposób jego funkcjonowania, wyjdzie na to samo mówi dr Rachel Yehuda (1).

W bestsellerowej książce The Genie in your Genes (2)  poświęconej opisowi różnych badań na temat związku emocji i genów, Doktor Dawson Church opisuje, jak wizualizacje, medytacje i modlitwa, co nazywa jako wewnętrzną interwencją epigenetyczną, mogą aktywować geny i pozytywnie wpływać na zdrowie. Wypełnianie umysłu pozytywnymi obrazami dobrego samopoczucia może doprowadzić do wytworzenia się środowiska epigenetycznego wspomagającego proces leczenia.

Wpływ medytacji na  funkcjonowanie mózgu

Przeprowadzono sporo badań dowodzących pozytywnego wpływu medytacji na ekspresje genów. W badaniu przeprowadzonym na Uniwersytecie Wisconsin-Madison (3), którego wyniki opublikowano w 2013 roku w piśmie Psychoneuroendocrinology odkryto że po zaledwie ośmiu godzinach medytacji dochodzi do zmian na poziomie molekularnym i genetycznym obejmujących między innymi spadek poziomu genów pozapalnych, co pozwala na szybsze dochodzenie do siebie po doświadczeniu stresu. Zdaniem autorów, kiedy medytujemy – zwiększamy obszary mózgu produkujące szczęście.

Myśl pozytywnie

Wyobrażeniem jest początkiem tworzenia – to co sobie wyobrażamy staje się możliwe. Ta myśl jest zawarta niemalże w każdej ścieżce duchowej. Obecnie naukowcy z różnych dziedzin dochodzą do starych prawd poprzez liczne badania naukowe. Norma Doidge na podstawie swojej pracy twierdzi, że możemy zmienić nasz mózg dzięki pracy wyobraźni. W swojej książce „The Brain’s way of Healing: Remarkable Discoveries and Recoveries from the Frontiers of Neuroplasticity”(4) pisze że : “wizualizowanie, wspomnienie lub wyobrażanie sobie przyjemnych doświadczeń aktywuje wiele tych samych sensorycznych, motorycznych, emocjonalnych i poznawczych ośrodków, które aktywują się podczas rzeczywistego przyjemnego doświadczenia”. Dalej pisze że „zmiany, które wywołuje doświadczenie, głęboko dotykają mózgu, docierając także do genów, które również się im poddają”.

Trauma, a szczęśliwe życie

Życie wolne od doświadczenia choroby, nieszczęścia i traumy zdarza się rzadko. Trauma nie poddaje się nawet śmierci, dalej szuka dla siebie żyznej ziemi, żeby odradzać się w kolejnych pokoleniach w zapisach DNA. Na szczęcie ciało ludzki ma zdolność regeneracji i potrafi wyleczyć się z prawie każdego rodzaju traumy. Możemy tego dokonać w dowolnym momencie życia. Potrzebujemy jedynie właściwej wiedzy i narzędzi.

Jednym z podstawowych sposobów leczenia jest pozwolenie, żeby jakieś doświadczenie lub obraz poruszyło nas tak mocno, by przyćmić żyjące w nas nadal emocje i doznania związane z traumą. Nasz umysł ma zdolność leczenia się poprzez obrazy. Obrazy wnikają w nasze ciało i wsiąkają w umysł, niezależnie od tego, czy wyobrażamy sobie scenę przebaczenia, komfortu, odpuszczenia, czy po prostu wizualizujemy sobie twarz ukochanej osoby. Umożliwienie cierpiącym pacjentom odnalezienia obrazu, który najlepiej z nimi rezonuje, jest olbrzymim krokiem w stronę uzdrowienia.

 

Nowa jakość myśli

Zrozumienie, co kryje się za naszymi lękami i symptomami, pozwala otworzyć nowe drogi uwolnienia od nich. Bywa, że to dzięki zrozumienie, dawne bolesne obrazy odejdą i zaczniemy odczuwać ulgę w całym ciele. Jednak samo dotarcie do przyczyń problemów nie wystarcza – trzeba zrobić więcej żeby w pełni zintegrować nową wiedzę. Możemy potrzebować praktyk takich jak medytacje i wizualizacje które pomogą nam utrwalić nową ścieżkę neuronową w mózgu.

Dzięki nowym myślom, uczuciom, wrażeniom i nowej mapie doświadczamy dobrego samopoczucia i dawne trudne reakcje wynikający z traumy, nie maja władze nad nami.

W IMC posiadamy wszystkie narzędzie lecznicze i terapeutyczne aby pomóc Wam dotrzeć do źródła problemów i choroby. Dzięki indywidualizowanym podejściu oraz odpowiednim praktykom można stworzyć nowa ścieżką neuronową – nowy program sprzyjające szczęścia i zdrowia.

Autor tekstu: Dr n.med. Preeti Agrawal


Literatura:

  1. www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/12.08.2015).
  2. Dawson Church, The Genie in Your Genes: Epigenetic Medicine and the New Biology of Intention, Santa Rosa CA: Elite Books,2007.
  3. Perla Kaliman i inni, Rapid Changes in Histone Deacetylase and Inflammatory Gene Expression in Expert Meditators, ”Psychoneuroendocrinology” 40 ( listopad 2013).
  4. Norman Doidge, Wydanie Polskie 2016, Białystok :”Jak naprawić uszkodzone mózg. Od udarów I chronicznego bólu po choroby neurodegeneracyjne”.

 

Szybki kontakt
+
Wyślij!