O nas


By leczyć ciało ludzkie, konieczna jest wiedza o całości zjawisk

Hipokrates

Założenia IMC i IMC Wellness:

  • Pacjent i lekarz są partnerami w procesie zdrowienia
  • Właściwe użycie zarówno konwencjonalnych jak i alternatywnych metod przyczynia się do ułatwienia wrodzonych możliwości samoleczenia organizmu
  • Interwencje, które są naturalne i mało inwazyjne są stosowane tam, gdzie tylko jest to możliwe.
  • IMC nie odrzuca tradycyjnej medycyny, nie akceptuje bezkrytycznie alternatywnych terapii
  • Dobra medycyna bazuje na dobrej nauce i otwarta na nowe paradygmaty.
  • Wraz z koncepcją leczenia, szersze koncepcje promocji zdrowia i zapobiegania chorobom są nadrzędne.
  • Zespół stanowi przykład zasad medycyny integracyjnej i poświęcają się samopoznaniu i samorozwojowi.

IMC Wrocław

Prywatnym okiem


Zespół IMC prywatnym okiem, czyli jak z jednostek tworzymy skuteczny zespół dla naszych pacjentów

Podejmujemy Wyzwania w IMC

Podejmujemy wyzwania

Potrafimy nosić nasze ciężary

Świetnie współdziałamy

Pracujemy koncepcyjnie

Wspólnie świętujemy polskie tradycje

Sami testujemy na sobie efekty naszych terapii

Kolekcjonujemy ulotność chwili

Zdrowie jest w nas... więc je aktywnie pielęgnujemy

IMC w liczbach


Osób buduje nasz zespół

Dni pomagamy Pacjentom

Osób nam zaufało

Badań w naszej ofercie

FreshMail.pl