Onkotermia


Onkotermia jest efektywną i łagodną metodą, hamującą wzrost guzów nowotworowych. Za pomocą kontrolowanego przegrzania (42°C) niszczy się komórki nowotworowe (zakłócona zostaje komórkowa przemiana materii, co prowadzi do autodestrukcji komórek guza).


onkotermia

Opis zabiegu onkotermii (hipertermii lokalnej) w IMC:

Zabieg wykonywany jest na komfortowym łóżku, podzielonym na 21 identycznych pól.

  • Pacjent zdejmuje wszystkie metalowe lub magnetyczne przedmioty z ciała.
  • Następnie kładzie się na komfortowym materacu wodnym.
  • Personel medyczny umieszcza aplikator we właściwym miejscu, nad leczonym guzem.
  • Rozpoczyna się zabieg onkotermii, podczas którego pacjent odczuwa przyjemne ciepło. Zabieg nie wywołuje oparzeń ani bólu.
  • W przypadku dyskomfortu dyżurujący personel medyczny reguluje moc, by zabieg onkotermii odbywał się bez dolegliwości. Większość pacjentów śpi podczas leczenia.

Uwaga! Komunikowanie odczuć podczas zabiegu hipertermii jest bardzo ważne. Zabieg nie powinien wywoływać dyskomfortu. Dawka termiczna jest odpowiednio dobierana do pacjenta. Podobnie jak w chemioterapii, wyższa dawka nie oznacza wyższej skuteczności.


Działanie onkotermii

Onkotermia wykonuje się samodzielnie lub jako terapię wspierającą dla chemioterapii i radioterapii. Podczas zabiegu pacjent leży na komfortowym łóżku, podzielonym na 21 identycznych pól. Pola są wyposażone w 20 wyściełanych segmentów oraz 1 elektrodę. Pozycja elektrody na łóżku może być zmieniana w celu jak najlepszego dopasowania do nagrzewanej części ciała. Druga elektroda (aplikator na wysięgniku) może być w dowolny sposób obracana i ustawiana na dowolnej wysokości. W czasie terapii, przez obszar ciała pomiędzy obiema elektrodami, przepływają fale radiowe o natężeniu 13,56 MHz. Obydwie elektrody są wypełnione płynem, więc idealnie dopasowują się do powierzchni ciała. Użycie płynu w elektrodach umożliwia również chłodzenie elektrod w trakcie zabiegu (gdy rośnie moc) – utrzymywana jest stała, komfortowa temperatura.Warto wiedzieć

Onkotermia jako leczenie przeciwnowotworowe podlegało w ostatnich dekadach licznym badaniom, które wyjaśniły szereg mechanizmów jej działania. Badania na poziomie komórkowym, ale także doświadczenia na zwierzętach pokazały skuteczne działanie hipertermii w terapii chorób nowotworowych. Także w próbach na ludziach, możliwe było wykazanie, że skuteczność standardowych terapii przeciwrakowych takich jak radioterapia lub chemioterapia może być zwiększona dzięki równoczesnemu zastosowaniu hipertermii. W Niemczech prywatne ubezpieczenia medyczne pokrywają koszt leczenia hipertermią w połączeniu z chemioterapią i radioterapią.


Onkotermia a chemioterapia  

Najnowsze doniesienia pokazują, że dzięki połączeniu onkotermii chemioterapii uzyskuje się znacząco lepsze wyniki niż przy samej chemioterapii. Lokalna hipertermia indukuje podgrzanie komórek nowotworowych poprzez użycie fal o wysokiej częstotliwości. W ten sposób wpływa się na metabolizm komórek i ich otoczenie. Podgrzanie okolic guza, wraz z chemioterapią, wspiera reakcję systemu odpornościowego (np. leukocyty, czyli komórki obronne pracują bardziej efektywnie przy lekkiej gorączce; dzięki hipertermii leukocyty mają łatwiejszy dostęp do tkanki nowotworowej).


Onkotermia a radioterapia  

Głównym zadaniem radioterapii jest wytworzenie wolnych rodników wskutek promieniowania jonizującego. To one niszczą DNA komórek nowotworowych. Lokalne podgrzanie tkanek skutkuje lepszą perfuzją (przepływem krwi przez tkanki) i w związku z tym lepszym dotlenieniem danego obszaru. Komórki o niskim poziomie tlenu są około 3 razy bardziej oporne na działanie promieni gamma niż normalne komórki. Co więcej, komórkowy mechanizm naprawczy jest hamowany przez hipertermię. Dlatego też hipertermia jest najbardziej efektywną metodą wspierającą radioterapię.Konsultacje lekarskie kwalifikujące do zabiegu onkotermii:

preeti agrawal
Dr n. med. Preeti Agrawal
  • specjalista medycyny integracyjnej
Jakie kroki należy podjąć?
  1. Utwórz konto w systemie online
  2. Zarejestruj się na konsultację lekarską
  3. Podczas wizyty zostaniesz zakwalifikowany do zabiegów onktoremii oraz zostanie zaproponowany plan leczenia
  4. Zrealizuj zabiegi w IMC

Cennik   Rezerwacja przez recepcję   Rezerwacja on-line

Szybki kontakt
+
Wyślij!