Psychoterapia


Umysł sprawuje największą kontrolę nad ciałem; to, czy jesteśmy wolni od choroby, jest zatem zależne od kontaktu z naszą własną świadomością, od tego, czy jest ona w stanie równowagi. Równowaga w umyśle przenosi się na równowagę w ciele.

(cyt. z książki Siła jest w tobie)


Opis psychoterapii w IMC:

Zasadniczymi elementami leczenia psychosomatycznego są pobudzenie rozwoju świadomości i towarzyszący mu zwrot w kierunku większego panowania nad swoim życiem. Nieodzowne elementy leczenia psychosomatycznego to samopoznanie i samoregulacja. Cechy te tworzą razem poczucie spójności, czyli równowagi i integralności. Z kolei wyznacznikami poczucia wewnętrznej spójności są zaradność, zrozumienie i sens życia.

Samopoznanie przynosi nam pełniejsze zrozumienie siebie,  nieograniczone do świadomości codziennych myśli i uczuć, lecz obejmujące również ukryte obszary umysłu. Dzięki temu możemy nazwać i zrozumieć nasze lęki, niepokoje, emocje, nadzieje i marzenia, uświadomić sobie wartość zdolności, jakie posiadamy, a także niepowtarzalność naszego usposobienia. Rezultatem samopoznania jest bardziej harmonijne i autentyczne życie, pozwalające nam uporać się z przeszłością i przeżywać teraźniejszość w sposób przystający do naszej istoty i tożsamości. W naszym przekonaniu każda choroba jest psychosomatyczna, ograniczenie się więc do interwencji w obszarze ciała – nawet jeśli spowoduje chwilową poprawę – najczęściej prowadzi do nawrotu choroby w poprzedniej lub zmienionej postaci.Proponujemy:

  Terapeuci:


Akanksha Urbanowicz
  • Psychoterapia integracyjna
  • Sesje relaksacyjne i praca z dziećmi

Anna Staszek
  • ustawienia hellingerowskie,
  • coaching,

Alicja Zapart-Buczak
  • Psychoterapia
  • Ustawienia

Nasze emocje i myśli są rejestrowane zarówno przez naszą duszę, jak i system immunologiczny. Przy powstających i długo trwających konfliktów następuje to, co jest nieuniknione: człowiek zaczyna chorować, bo jego dusza jest chora.


Jakie kroki należy podjąć?
  1. Zarejestruj się na wizytę korzystając z systemu online
  2. Zrealizuj zabiegi w IMC

Cennik   Rezerwacja przez recepcję   Rezerwacja on-line


Psychoterapia
5 (100%) 1 głosów

FreshMail.pl