Hipertermia (onkotermia)


Hipertermia jest efektywną i łagodną metodą hamującą wzrost guzów nowotworowych. Za pomocą kontrolowanego przegrzania (42°C) niszczy się komórki nowotworowe (zakłócona zostaje komórkowa przemiana materii, co prowadzi do autodestrukcji komórek guza).

 


Działanie

Hipertermię wykonuje się samodzielnie lub jako terapię wspierającą dla chemioterapii i radioterapii.

Podczas zabiegu pacjent leży na komfortowym łóżku, podzielonym na 21 identycznych pól. Pola są wyposażone w 20 wyściełanych segmentów oraz 1 elektrodę. Pozycja elektrody na łóżku może być zmieniana w celu jak najlepszego dopasowania do nagrzewanej części ciała. Druga elektroda (aplikator na wysięgniku) może być w dowolny sposób obracana i ustawiana na dowolnej wysokości. W czasie terapii, przez obszar ciała pomiędzy obiema elektrodami, przepływają fale radiowe o natężeniu 13,56 MHz. Obydwie elektrody są wypełnione płynem, więc idealnie dopasowują się do powierzchni ciała. Użycie płynu w elektrodach umożliwia również chłodzenie elektrod w trakcie zabiegu (gdy rośnie moc) – utrzymywana jest stała, komfortowa temperatura.


Warto wiedzieć

Hipertermia jako leczenie przeciwnowotworowe podlegało w ostatnich dekadach licznym badaniom, które wyjaśniły szereg mechanizmów jej działania. Badania na poziomie komórkowym, ale także doświadczenia na zwierzętach pokazały skuteczne działanie hipertermii w terapii chorób nowotworowych. Także w próbach na ludziach, możliwe było wykazanie, że skuteczność standardowych terapii przeciwrakowych takich jak radioterapia lub chemioterapia może być zwiększona dzięki równoczesnemu zastosowaniu hipertermii. W Niemczech prywatne ubezpieczenia medyczne pokrywają koszt leczenia hipertermią w połączeniu z chemioterapią i radioterapią.


Hipertermia a chemioterapia  

Najnowsze doniesienia pokazują, że dzięki połączeniu hipertemii i chemioterapii uzyskuje się znacząco lepsze wyniki niż przy samej chemioterapii. Lokalna hipertermia indukuje podgrzanie komórek nowotworowych poprzez użycie fal o wysokiej częstotliwości. W ten sposób wpływa się na metabolizm komórek i ich otoczenie. Podgrzanie okolic guza, wraz z chemioterapią, wspiera reakcję systemu odpornościowego (np. leukocyty, czyli komórki obronne pracują bardziej efektywnie przy lekkiej gorączce; dzięki hipertermii leukocyty mają łatwiejszy dostęp do tkanki nowotworowej).


Hipertermia a radioterapia  

Głównym zadaniem radioterapii jest wytworzenie wolnych rodników wskutek promieniowania jonizującego. To one niszczą DNA komórek nowotworowych. Lokalne podgrzanie tkanek skutkuje lepszą perfuzją (przepływem krwi przez tkanki) i w związku z tym lepszym dotlenieniem danego obszaru. Komórki o niskim poziomie tlenu są około 3 razy bardziej oporne na działanie promieni gamma niż normalne komórki. Co więcej, komórkowy mechanizm naprawczy jest hamowany przez hipertermię. Dlatego też hipertermia jest najbardziej efektywną metodą wspierającą radioterapię.


Prowadzenie

Prof.  Anil Kumar Agrawal kliknij i zobacz profil lekarza

– konsultacje kwalifikacyjne do onkotermii oraz konsultacje chirurgii onkologicznej

Dr Preeti Agrawal kliknij i zobacz profil lekarza

– konsultacje w zakresie ustalania uzupełniającego programu leczenia onkologicznego (m.in. zalecenia dietetyczne, suplementacja, fitoterapia, wsparcie psychoterapeutyczne jak również kwalifikacje do zabiegów hipertermii lokalnej, ozonoterapii i witaminoterapii dożylnej

– integracyjne konsultacje w zakresie: niepłodności, endometriozy, chorób kobiecych, chorób przewlekłych i cywilizacyjnych oraz profilaktyki zdrowia

Oferta dostępna na stronie : https://imc.wroc.pl/baza_wiedzy/hipertermia-onkotermia-wyjasnienie-roznicy/


Cennik   Rezerwacja przez recepcję   Rezerwacja on-line