Warsztaty


Wyleczenie choroby, szczególnie przewlekłej, wydaje się być stacją końcową. Tymczasem ważną fazą - o ile nie ważniejszą - jest zadbanie o to, by choroba nie powróciła, w tej lub innej postaci.

Niezbędna jest zmiana trybu życia, praca z emocjami i zmiana świadomości, by zneutralizować czynniki, będące przyczyną choroby. W podróży do zdrowia proponujemy naszym pacjentom liczne warsztaty do pracy z umysłem, ciałem i emocjami.